Stiftelsen ”Danmarkshjemmet”


I 1949 besluttede nogle medlemmer af Dansk Klub i Helsingfors at starte en indsamling til et aldersdomshjem i Helsingfors.
I 1951 dannedes til formålet en stiftelse med navn ”Danmarkshjemmet”.

Gennem et meget engageret arbejde gennem årene lykkedes det i 1975 at få financiering  - gennem bazarer, indsamlinger, investeringer og lån – og diverse tilladelser fra myndigheder på plads.
1 februar 1976 stod huset ”Danmarkshjemmet” færdigt, og de første beboere kunne flytte ind.

”Danmarkshjemmet” er et etagehus med to opgange, der har 31 et- og toværelses udlejningslejligheder specielt til ældre mennesker, en lejlighed til vicevært, en samlingsstue samt sauna med to omklædningsrum. I 1990’erne lykkedes det at få installeret elevatorer med selvåbnende døre til glæde for kørestolsbrugere. Det er lykkets at holde huslejen på et rimeligt niveau.
Gennem årene er stiftelsens statutter ”moderniseret” et par gange. Den aktuelle version er skrevet på svensk og godkendt af Stiftelsesregistret. Her hedder det:

”Stiftelsen ändamål är att på dess hemort bereda ett hem eller stöd för danska medborgare och personer födda i Danmark eller äkta makar till dem eller andra personer som på grund av ålder och ekonomisk ställning är i behov av hjälp och tillsyn. Stiftelsen kan även utdela understöd och bevilja andra ekonomiska stödåtgärder for den rekreations- och övriga verksamhet som personer tillhörande den danska kolonin i Finland erbjuds”.

Stiftelsen tilbyder altså ikke længere kun boliger til ældre trængende danskere, men kan også støtte andre personer med behov for hjælp samt mere almene, rekreative aktiviteter.

Hvis du har danske aner, er oppe i årene og er interesseret i at bo i Danmarkshjemmet, så send en frit formuleret ansøgning til Stiftelsen Danmarkshjemmet eller til info@danskklub.fi

Teksten er et kort sammendrag af artiklen: Gunni Busck Nielsen: ”Stiftelsen Danmarkshjemmet – en kort historik” i 100-års festskriftet for den Danske Klub: ”Til fornøjeligt samvær"